Projeler

Ericsson Türk Telekom fiber optik SDH projesi:
İki parça ve on dört fazdan oluşan proje Türk Telekom’un şehir içi fiber optik iletişim altyapısının kurulmasını içermektedir. Proje kapsamında 4000 adet fiber optik SDH sistemi (AXD 155-3, AXD 620-2, AXD 2500-2, DXC 4/1-2) Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana ağırlıklı olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına kurulmuş olup, proje halen devam etmektedir.

Ericsson Turkcell fiber optik SDH projesi:
Türkiye’nin en büyük ve Dünya’nın 14.büyük GSM operatörü olan Turkcell’in altyapısının tümü Ericsson çözümleri içermektedir. Bu bağlamda 2000’den fazla fiber optik SDH sistemi Türkiye’nin dört bir yanına kurulmuştur. Proje halen devam etmektedir.

Ericsson Türk Telekom ve Turkcell Etnanem projeleri:
Proje kapsamı Türk Telekom ve Turkcell fiber optik SDH sistemlerinin OAM merkezlerinden kontrolü amaçlı olup Türkiye’nin dört bir yanında yerel alan ağları kurularak veri kontrolünün SDH şebekesiyle entegre edilmesi şeklinde gerçekleşmiştir.

Ericsson’un kurumsal müşteriler için fiber optik SDH projesi:
Proje kapsamında Telekom operatörleri (Türk Telekom, Turkcell, Aria, Aycell) dışındaki müşterilerin Türk Telekom şehir içi fiber optik ağ yapısına entegrasyonu için optik SDH sistemlerinin kurulumları gerçekleşmiştir. Proje Ericsson SDH kurumsal müşteri satış sorumlusu Pargem ile birlikte yürütümektedir. Proje halen devam etmektedir.

Ericsson SDH sistemlerinin güncellenme projesi:
Proje kapsamında Türk Telekom ve Turkcell’in tüm Ericsson marka SDH sistemlerinin yazılım ve donanımlarının güncellenmesi geçekleşmiştir. Proje 2002 yılı içerisinde sekiz ayda ve dört faz şeklinde gerçekleşmiştir.

Ericsson Türk Telekom Minilink Projesi:
Proje kapsamında 1700’den fazla Ericsson Minilink sistemi (Minilink E-Mikro, Minilink E-split) kırsal alan iletişiminin sağlanması ve veri trafiğinin merkezlere entegre edilmesi amacıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki kırsal kesimlere kurulmuştur. Proje halen devam etmektedir.

Ericsson Aycell Netman projesi için Penril-192 modem kurulumu:
Proje kapsamında Aycell Minilink E-Mikro sistemlerinin OAM merkezlerinden kontrolü için Penril-192 modemlerinin kurulumları gerçekleşmiştir. 2001 yılında gerçekleşen proje İstanbul, Ankara ve İzmir illerini kapsamaktadır.

Ericsson AR240-E DSL modemlerinin kurulumu:
Proje kapsamında 500 Adet modemin Türk Telekom sunumu için konfigurasyon ve testleri yapılmıştır.

GIS (Garson İkaz Sistemi ve online stok programı) Projesi:
Proje iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada restoran, cafe ve bar gibi eğlence merkezlerindeki müşterilerin masalardan garsonları uyarabildikleri IR teknolojisinin kullanıldığı merkez sistemle entegre bir yapı oluşturulmuştur. İkinci aşamada garsonlar PDA cihazları aracılığı ile siparişleri "online" geçebilmekte ve bu sırada stok programıyla senkron bir şekilde stoklar güncellenmektedir.
Bekom İletişim © 2010, Itagnes Studio